Uygulama Alanları

Monoduct spacer ürünümüzün montajı proje kapsamında belirlenen yatay ve dikey dizilim doğrultusunda yapıldıktan sonra, kurulan bu sistemin aynıları çoklu kablo nakil hattının geçeceği kanal veya hendeklerde belirli aralıklar ile kurulmaktadır. Daha sonrasında borular ürünlerimizin boru kanalı bölümlerinden geçirilmektedir. Çoklu kablo nakil hattının stabilitesi geçici bir süreliğine bu şekilde sağlanmaktadır. Hattın stabilitesinin sağlanması amacı ile hendeklere/kanallara harç veya benzeri dolgu maddeleri dökülüp kuruması beklenmektedir. Son olarak da gerekli kontrol işlemleri gerçekleştirilen çoklu kablo nakil hattının yer altına kapatılması işlemi gerçekleştirerek, çoklu kablo nakil hattının kurulum veya bakım işlemleri sona erdirilmektedir.

  • Elektrik santrallerinde
  • Nükleer Tesislerde
  • Şehir içi elektrik ve telekomünikasyon sistemlerinde
  • Tünel yapılarında
  • Nükleer Tesislerde
  • Endüstriyel yapılarda
  • Havaalanı projelerinde

Projeye özel olarak, istenilen boru çapına ve mesafesine göre birleştirilip farklı konfigürasyonlar elde edilebilir.